Eerste prijs!

Op vrijdag 11 December was de uitreiking van de publieksprijs SustainaBul MBO Good Partices. Voor deze prijs waren we met de voedsel jongerenraad genomineerd, samen met twee andere projecten door heel Nederland. Naast de voedsel jongerenraad zijn het Alfa college in Groningen in samenwerking met een kunstenaar en het Mediacollege in Amsterdam met een catwalk […]

Sessie met Dennis Nolten.

18 november 2020 Op woensdag 18 november 2020 hebben wij onze eerste officiële bijeenkomst gehad met Dennis Nolten van de SDG. Een klein deel van de jongerenraad was er fysiek bij en de anderen waren online aanwezig. De bijeenkomst stond in het teken van je persoonlijke toekomstdoel. Het ging er om dat je jezelf een […]

Wie we zijn

Wij zijn de voedsel jongeren raad en hebben de raad opgericht op 9 oktober 2020. De jeugd heeft de toekomst. Het is aan jongeren om er voor te zorgen dat de plannen rondom ons voedsel, eten en drinken, passen bij onze toekomst. Als onafhankelijk adviesorgaan geeft de voedsel jongeren raad gevraagd en ongevraagd (ja echt) […]